II uzupełniająca rekrutacja uczniów/uczennic oraz rodziców do projektu "Dostępna szkoła".
Dodane przez emi dnia 06-09-2017

II uzupełniająca rekrutacja uczniów/uczennic oraz rodziców do projektu "Dostępna szkoła".

Nabór do projektu trwa od 06.09.2017 r. do 14.09.2017 r. W tym czasie Koordynatorzy/ki szkolni/e przyjmują dokumenty od uczniów/uczennic i rodziców. Kandydaci do projektu muszą złożyć u Koordynatorów/ek szkolnych następujące dokumenty:

- uczniowie/uczennice z niepełnosprawnością i ADHD - formularz zgłoszeniowy (załącznik 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4), kserokopię orzeczenia/opinii o niepełnosprawności lub opinię wychowawcy/czyni zatwierdzoną przez dyrektora/kę szkoły, rekomendację wychowawcy/czyni (załącznik 5);

- uczniowie/uczennice bez niepełnosprawności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - formularz zgłoszeniowy (załącznik 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4), rekomendację wychowawcy/czyni (załącznik 5);

- rodzice - formularz zgłoszeniowy (załącznik 3), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4), ankietę motywacyjną (załącznik 6).

 • Ogłoszenie o naborze
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
 • załącznik 1
 • załącznik 2
 • załącznik 3
 • załącznik 4
 • załącznik 5
 • załącznik 6
 • załącznik 7
 • załącznik 8
 • załącznik 9
 • załącznik 10
 • załącznik 11
 • załącznik 12